Revolutionerande maskinella stamkvistningssystem

Rena snitt, effektivt arbete

advaligno GmbH presenterar som en världsnyhet ett system för maskinell stamkvistning, vilket faktiskt måste betraktas som revolutionerande.

Inom området stamkvistning har fram till idag bara verktyg och metoder använts, som kräver mycket personal, är manuella och omständliga samt ansträngande. Nu presenteras med advaligno PATAS, uppkallad efter den snabbaste klätterapan, en lösning som är gjord för att globalt på nytt definiera standarderna och värderingsunderlagen inom skogsbruket. Ni kan använda PATAS för stamkvistning och uppnår som entreprenör en högre effektivitet, samtidigt som skogsägaren får en tydlig värdeökning. Eller så använder Ni PATAS som en liten skördare för såväl träd som skall fällas direkt som för träd som skall fällas först om 20 år. Genom att vid rätt tidpunkt stamkvista trädets första 12 meter, sparar Ni det dyra skördararbetet eller den omständliga kvistningen efter fällningen.

Yrkesverksamma inom skogsbruket, som erfarit PATAS i praktiskt arbete, kom fram till slutsatsen ”Valet av Z-Träd måste fullständigt omvärderas så snart denna maskin är tillgänglig (och PATAS är nu tillgänglig). Vid en kostnadssänkning på mer än 70%, kan avsevärt många fler träd stamkvistas än det gängse sjunde till tionde trädet. Slutsatsen blir virke istället för ved”

Vi gör livet lättare för skogsägare.

Vårt mål är att förenkla livet för skogsägare och entreprenörer, samt att erbjuda produkter för högre effektivitet och effektivare företagande till skogsägare. Detta gör vi som familjeföretag genom att omvandla vår långa erfarenhet inom skogsbruket till innovationer som ger märkbar nytta för våra kunder. Detta vill vi också uttrycka i vårt företagsnamn advaligno ”adva” från engelskans advanced och ligno från latinets lignium, som betyder trä eller träd. Mer om oss.

Efter omfattande tester och optimering startade vi produktionen och erbjuder för närvarande våra PATAS. Mer om PATAS