PATAS

Speciellt framtagen för stamkvistning av Lärkar, Tallar, Granar såsom Poppel, Eukalyptus och Teakplanteringar.​

Enkla tal och fakta visar på hur effektiv kvistningen blir. Om Ni som skogsbrukare eller entreprenör hittills vara glada ifall Ni stamkvistat fyra, eller vid ackordsarbete sex träd i timmen, så uppnår de som använder PATAS 30 till 50 träd i timmen i klassiska Europeiska skogar. I plantager 80 till 100 träd i timmen. Om man hittills stamkvistat upp till 8 meter, eftersom ansträngningen därefter blev oproportionerligt stor, tillåter advaligno PATAS vid enklaste hantering, stamkvistning upp till 12 alt 15 meter. Ser man maskinen i arbete, förstår man snabbt hur detta enorma effektivitetsförsprång uppnås. PATAS behöver för en komplett stamkvistning 8 till 10 sekunder och kör under denna tid både uppför och nedför stammen!

Kvisthuvudet uppnår den nödvändiga hastigheten med hjälp av hydrauliskt drivna gummiremmar, vid minimalt barktryck och maximalt fäste. Vid kontinuerligt arbete skär exakt beräknade knivar alla kvistar säkert från trädet. Hela systemet består av två moduler. En drivenhet som med hjälp av en adaptor för trepunktslyften, kan kopplas till vanliga mindre traktorer, och det beskrivna kvisthuvudet som arbetar utmed trädstammen. Vi har givetvis patenterat vår teknik.

Kan även användas som liten skördare

Det har glatt oss väldigt att yrkesverksamma inom skogsbruket gjort oss uppmärksamma på att vår PATAS har ytterligare ett användningsområde: Ni kan använda den som en liten skördare. Om Ni låter vår PATAS kvista de träd som är tänkta att fällas, utgår den tidskrävande, farliga och kostsamma kvistningen efter fällningen. Därmed är det irrelevant om Ni fäller trädet om en vecka eller om 20 år, de nedersta 12-15 metrarna är kvistfria. Det betyder att Ni i de allra flesta fall inte behöver det dyra skördararbetet eller den manuella kvistningen efter fällningen. Det spar tid och pengar.

Tekniska data

Information on the trees

• Trunk diameter 25 to 12 cm - 10“ to 4.5“ (max. DBH at bottom / min. at top)
• Branch strength up to 3.5 cm - 1.4“
• Delimbing height 12 to 15 meters - 40 to 50 feet
• Speed of the cutting head approx. 4 m/s - 13 ft./s
• Duration of delimbing at 12 m - 40 ft. of height approx. 8 seconds
• Possible output 30 to 50 trees per hour (in Europe – about 80 to over 100 in plantations!)
• Clean cut due to special knife technology - no risk of injury to the bark

Special qualities of the cutting head

• Hydraulic drive of the cutting head
• Pneumatically adjustable cutting blade pressure
• Cutting head made of aluminium - weight approx. 50 kg - 110 lb
• 2-person operation
• Downward speed of the cutting head infinitely adjustable
• Infinitely variable acceleration speed of the cutting head to protect the bark of the tree and the drive belts
• Pressure of the counter pressure wheel pneumatically adjustable
• Minimal bark pressure thanks to belt drive
• Pneumatic non-return valve for protection in case of unlikely pressure loss of the pressure wheel
• Drive belts and cutting blades easily replaceable
• Simple and safe handling of the entire system
• Patented

Special qualities of the drive unit

• Drive unit including oil cooler
• 96 litre tank with biodegradable hydraulic oil (PANOLIN HLP SYNTH 32) incl. oil filter and indicator for oil quantity and oil temperature
• Hydraulically driven compressor incl. sufficient air reservoir
• Water separator for pneumatics
• Panel with all important displays such as hydraulic and pneumatic pressure, various control and setting elements, operating hours counter and emergency stop for remote control
• Signal lamp on the drive unit for operating state
• Pneumatic coupling for external air pressure tools
• Robust hose package for hydraulics and pneumatics
• Hose reel for winding and unwinding the hose package
• Components of the complete system from highquality brand manufacturers Handling and ergonomics

Handling and ergonomics

• Electric control via remote control
• Manual control of the cutting head possible via drive unit
• Folding table for easy cranking of the hose reel and transport of the cutting head in the forest
• Stowage feet adapted to lift unit with trucks and stackers - can be used from three sides
• Mount for the cutting head on the drive unit with double lock - safe transport of the entire system
• Four eyelets for lashing and lifting the drive unit with belts

Requirements for the tractor

• Standard three-point suspension for drive unit (Cat. 1 and 2)
• PTO shaft at the drive unit 13/8“, 6 teeth
• Required PTO shaft speed on tractor 540 - 600 min-1
• Required engine power from tractor at least 50 hp
• Required current from tractor 12V

Measures and weights

• Drive unit dimensions incl. PTO guard and three-point suspension (without cutting head): 1,189 mm x 798 mm x 1,900 mm 47“ x 31.5“ x 75“ (width x depth x height)
• Drive unit dimensions incl. PTO protection, threepoint suspension and antenna (with cutting head on mount): 1,333 mm x 865 mm x 1,975 mm 53“ x 32“ x 78“ (width x depth x height)
• Total weight of drive unit incl. hydraulic oil + cutting head approx. 570 kg - 1,250 lb
• Length of hose package between cutting head and drive unit 25 meters - 82 ft.

1

Made in Germany

Ladda ner specifikation