PATAS

Speciellt framtagen för stamkvistning av Lärkar, Tallar, Granar såsom Eukalyptus och Teakplanteringar.​

Enkla tal och fakta visar på hur effektiv kvistningen blir. Om Ni som skogsbrukare eller entreprenör hittills vara glada ifall Ni stamkvistat fyra, eller vid ackordsarbete sex träd i timmen, så uppnår de som använder PATAS 40 till 60 träd i timmen i klassiska Europeiska skogar. I plantager 80 till 100 träd i timmen. Om man hittills stamkvistat upp till 8 meter, eftersom ansträngningen därefter blev oproportionerligt stor, tillåter advaligno PATAS vid enklaste hantering, stamkvistning upp till 12 alt 15 meter. Ser man maskinen i arbete, förstår man snabbt hur detta enorma effektivitetsförsprång uppnås. PATAS behöver för en komplett stamkvistning 8 till 10 sekunder och kör under denna tid både uppför och nedför stammen!

Kvisthuvudet uppnår den nödvändiga hastigheten med hjälp av hydrauliskt drivna gummiremmar, vid minimalt barktryck och maximalt fäste. Vid kontinuerligt arbete skär exakt beräknade knivar alla kvistar säkert från trädet. Hela systemet består av två moduler. En drivenhet som med hjälp av en adaptor för trepunktslyften, kan kopplas till vanliga mindre traktorer, och det beskrivna kvisthuvudet som arbetar utmed trädstammen. Vi har givetvis patenterat vår teknik.

Kan även användas som liten skördare

Det har glatt oss väldigt att yrkesverksamma inom skogsbruket gjort oss uppmärksamma på att vår PATAS har ytterligare ett användningsområde: Ni kan använda den som en liten skördare. Om Ni låter vår PATAS kvista de träd som är tänkta att fällas, utgår den tidskrävande, farliga och kostsamma kvistningen efter fällningen. Därmed är det irrelevant om Ni fäller trädet om en vecka eller om 20 år, de nedersta 12-15 metrarna är kvistfria. Det betyder att Ni i de allra flesta fall inte behöver det dyra skördararbetet eller den manuella kvistningen efter fällningen. Det spar tid och pengar.

Tekniska data

Viktiga träddata

 • Stamdiameter 25 cm till 12 cm (max brösthöjdsdiameter nere/ min uppe)
 • Kvistdiameter upp till 3,5 cm
 • Kvistningshöjd 12 -15 meter
 • Kvistningshuvudets hastighet 4m/s
 • Tid för kvistning vid 12 m kvistningshöjd c:a 8 sekunder
 • Möjlig kapacitet 40 till 60 träd i timmen ( i Europa i plantager 80 till 100 träd!)
 • Rent snitt med hjälp av en speciell skärteknik – ingen risk för skada på barken.

Detaljinformation kvisthuvud

 • Hydraulisk drivning av Kvisthuvudet
 • Kvistknivarnas tryck kan ställas in pneumatiskt (med tryckluft)
 • Kvisthuvud gjort av aluminium – vikt c:a 50kg
 • Betjänas av två personer
 • Kvisthuvudets matarhastighet kan ställas in steglöst
 • Kvisthuvudets starthastighet kan ställas in steglöst för att skona bark och drivrem
 • Drivhjulets tryck kan ställas in pneumatiskt (med tryckluft)
 • Minimalt tryck mot bark till följd av remdrift
 • Pneumatisk backventil för att skydda maskinen om drivhjulet av oförklarlig anledning skulle tappa trycket
 • Drivrem och kvistknivar kan enkelt bytas
 • Enkelt och säkert handhavande av hela systemet
 • Patenterat

Detaljinformation drivenhet

 • Drivenhet inklusive oljekylare
 • 96 liters tank med biologiskt nedbrytbar hydraulolja (PANOLIN HLP SYNTH 32) inkl oljefilter och mätare som visar oljemängd och oljetemperatur
 • Hydrauliskt driven kompressor inklusive anpassad lufttank
 • Vattenavskiljare för tryckluften
 • Panel med alla viktiga mätare såsom hydraulik - och lufttrycksmätare,  mätare för diverse styr och inställningsfunktioner, mätare för angivning av driftstimmar, samt nödstopp
 • Lampa på drivenheten som visar när den är klar för drift
 • Lyfttryckskopplingar för anslutning av externa lufttrycksdrivna verktyg
 • Matarslang för pneumatik och hydraulik av hög kvalite
 • Slangvinda för upp och avrullning av matarslangen
 • Hela systemets komponenter har tillverkats, av tillverkare kända för att leverera komponenter av hög kvalité.

Hantering och Ergonomi

 • Hela systemet fjärrstyrs
 • Det är möjligt att styra kvisthuvudet manuellt via drivenheten
 • Enkel transport av kvisthuvudet i skogen och enkel hantering av slangvinda med hjälp av vikbart bord
 • Anpassade stödben för traktor och lastbil, stödbenen möjliggör användning av systemet från tre håll
 • Kvisthuvudet är vid transport monterat på drivenheten med dubbel säkring – ger säker transport av hela systemet
 • Fyra öglor möjliggör surrning av drivenhet med hjälp av remmar

Krav på traktorn

 • Standard trepunktsupphängning av drivenheten (Kat1 eller 2)
 • Kraftuttaget på drivenheten: 13/8“, 6 Splines
 • Nödvändig hastighet på kraftuttaget: 540 – 600 min-1
 • Nödvändig motoreffekt: minst 50HK
 • Nödvändig strömstyrka: 12v

Mått och Vikt

 • Mått drivenhet inkl kraftuttagsskydd och trepunktsupphängning (utan kvisthuvud):
  1.189 mm x 798 mm x 1.900 mm (Bredd x Djup x Höjd)
 • Mått drivenhet inklusive kraftuttagsskydd, trepunktsupphängning och antenn för fjärrstyrning (med kvisthuvudet i sin hållare):
  1.333 mm x 805 mm x 1.975 mm (Bredd x Djup x Höjd)
 • Drivenhetens totalvikt inkl hydraulolja + kvisthuvud c:a 570kg
 • Matarslangens längd mellan drivenhet och kvisthuvud 25 meter
1

Made in Germany

Ladda ner specifikation